آموزشی-تفریحی-مذهبی

مطالب این وبلاگ راجهت استفاده به عموم ملت جهان تقدیم میدارم وثواب استفاده کنندگان ازآن راتقدیم روح پدرومادرم می نمایم روحشان قرین رحمت حق انشاالله

آزمود درس انشاپایه پنجم ابتدایی
ساعت ٢:۳٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢٢   کلمات کلیدی: کوشش

 

         نام و نام خانوادگی  :.................................سؤالات آزمون درس انشاآذر ماه ....... پا یه  پنجم    ........

                                                                               

ردیف

 

1

                      مترادف کلمات زیر را بنویسید .

جواب (……………)             ثروتمند   (……………)               جهل(………………)             آتش سوزی  (………………)

 

بارم

1

   2

                  دو کلمه بنویسید که یک جزء آن ها « نامه »   باشد . بعد با هریک جمله ای بنویسید.

 


 

 

1

   3

                 برای هر یک از کلمات زیر یک کلمه ی مخالف ( متضاد )  بنویسید .

بینا    (……………)        وحشی (………………)        مفید    (……………)           درون (………………)

 

1

    4

           برای معانی متفاوت کلمه ی « رسید » دو  جمله ی متفاوت بنویسید.

 

                 

 

5/0

   5

     به هر کلمه یک صفت اضافه کنید.              کتاب

                                                                     جنگل

                                                                                                                                                                                                                                                            

5/0

  6

                    جدول زیر را کامل کنید .

جمله

نهاد

گزاره

مفعول

زمان فعل

حمید دیروز کتابش را خواند .

 

 

 

 

ما به زودی آمریکا را شکست خواهیم داد.

 

 

 

 

 

 

2

7

 

             هم خانواده ی هر یک از کلمات زیررا بنویسید.

  تحقیق   (................)       تنظیم   (...............)        مراجعه(................)        راضی  (.................)

                 

1

  8

  با این کلمات جمله بسازید.

  سرزده

     کوهسار

     جوینده

      دانایی                                     

1

 

9

مفرد

جمع

 

قلوب

مسئله

 

 

علما

مطلب

 

                      جدول زیر را کامل کنید .

 

 

  

1

 

10

             با استفاده از این کلمات یک متن خنده دار  بنویسید.                قورباغه بشکه تراکتور  - ماست - دریا

 

5/0

 

11

                 در باره این تصویر متن کوتاهی بنویسید .

1

 

12

          کلمات منادا را مشخّص نمایید   .

      من هنگامی که با پدر خود به کوه رفته بودم ، ناگهان به زمین خوردم و در حالی که از شدّت درد به خود                   می پیچیدم ، گفتم: خدایا به من کمک کن . پدرم گفت :« ای پسر باید بیشتر احتیاط می کردی !»

5/0

 

13

       ازچهار  موضوع زیر یکی به دلخواه اتنخاب کرده و در مورد آن انشایی بنویسید .

                    الف) شجاعت ایرانیان                                  ب) آن چه در باره ی کتاب های مرجع می دانید .

                    ج) نامه ای به بهترین کسی که دوستش دارید.              د) در باره ی رفتگر

 موفق باشید: مرتضی نجفی شیخ سرجین                                                                                                                                              

9

 

 


 
 
 
 
. .