طبقه بندی و تحلیل وضعیت هوشی افراد

 1- ضریب هوش 0 تا 20 عقب ماندگی عمیق هوشی
( profound mental retardation ) این افراد آموزش پذیر یا تربیت پذیر نیستند و فقط زندگی نباتی دارند .
2- ضریب هوش 21 تا 35 عقب ماندگی شدید هوشی
( sever mental retardation ) این افراد در حد ابتدایی تربیت پذیرند مثلا غذا خوردن یا لباس پوشیدن ، ولی آموزش پذیر نیستند .

 

3- ضریب هوش 36 تا 50 عقب ماندگی متوسط هوشی
(moderate mental retardation ) این افراد تربیت پذیرند وآموزش پذیربسیارضعیف.در حد خواندن و نوشتن خیلی ابتدایی .
4- ضریب هوش 51 تا 70 عقب ماندگی خفیف هوشی
( mild mental retardation ) این افراد آموزش پذیرند می توانند با حمایت اطرافیان تا 5-4 کلاس درس بخوانند .
5- ضریب هوش 71 تا 80 در حد مرزی
( borderline mental retardation ) این افراد میتوانند 7-6 کلاس درس بخوانند .
6- ضریب هوش 81 تا 90 بهنجار ضعیف ( weak normal ) این افراد می توانند حد اقل تا سیکل تحصیلات داشته باشند و اگر تلاش کنند می توانند دیپلم بگیرند .
7- ضریب هوش 91 تا 110 بهنجار یا نرمال ( normal ) این افراد 66 درصد اجتماع را تشکیل می دهند ومی توانند تا کارشناسی یا بالاتر پیشرفت تحصیلی داشته باشند .
8- ضریب هوش 111 تا 130 جزء افراد باهوش ( smart ) این افراد می توانند تا مدارج بالای دانشگاهی و علمی پیشرفت نمایند و جزء موفقین اجتماع هستند.
9- ضریب هوش 131 تا 150 جزء افراد تیزهوش ( sharp-clever ) این افراد درصد بسیار کمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند مثلا هر چند هزار نفر یک نفر .
10- ضریب هوش 150 به بالا جزء افراد نابغه ( genius ) بندرت در جامعه یافت می شوند.البته تصوری که عامه از افراد نابغه دارند و افراد با حافظه قوی را جزء افراد نابغه به حساب می آورند از دید علمی صحیح نیست .


موفق باشید.

/ 0 نظر / 30 بازدید