سوالات میان ترم خردادماه92

2  جنگ جهانی اول در زمان کدام پادشاه آغاز شد؟                                                 

     محمد علی شاه  فتحعلی شاه     احمد شاه      رضا شاه

3  شاه عباس صفوی کدام شهر را به عنوان پایتخت انتخاب کرد؟                        

     تهران        شیراز        اصفهان          مشهد

4      پس از افشاریه کدام حکومت روی کار آمد ؟                                             

     زندیه        قاجاری     صفویه           پهلوی

  دانش‌آموز خوب در جاهای خالی کلمه های مناسب بنویس.                              الف) سال هجرت پیامبر(ص) از ..............................به ......................مبدأ تاریخ مسلمانان است.   ب) با کسی پیمان بستن و از دستوراتش پیروی کردن را .............................می‌گویند .  ج) یکی از رهبران مردم در ملی شدن نفت ایران ......................................................بود.  د) جنگ  نهروان بین حضرت علی(ع) و ..................................... روی داد.

  صحیح یا غلط بودن جملات را با علامت (×) داخل مربع مشخص کن.                   صحیح         غلط    

  • o   معاویه سلسله‌ی بنی‌امیّه (امویان) را تأسیس کرد.                             
  • o   سخنان ارزشمند امیرالمومنین علی(ع) در نهج‌البلاغه آورده شده ا ست.    
  • o   افغانها در اواخر زمان حکومت صفویه به ایران حمله کردند.                 
  • o   خواجه نظام‌الملک از وزیران ایرانی در زمان سامانیان بود.                        

 مانند نمونه هر عبارت را به کلمه‌ی مربوط به خودش وصل کن.                                    

      الف)ایشان در 15 خرداد 1342 ه.ش بدست مأموران شاه دستگیر شد. ¡  ¡ سید حسن مدّرس

           ب)ناصرالدین شاه وی را به صدراعظمی برگزید. ¡                                             ¡ شاه اسماعیل صفوی

       ج)او مذهب شیعه را مذهب رسمی کشور اعلام کرد. ¡            ¡ امیرکبیر

       د)روحانی مبارزی که از مخالفان مهّم رضا شاه بود. ¡     ¡ امام خمینی(ره)

       هـ)در زمان او مغولها به ایران حمله کردند¡.              ¡ شیخ محمّد خیابانی

                                                ¡ سلطان محمد خوارزمشاه

8 شرایط صلح امام حسن علیه اسلامبا معاویه را بنویسید.

(2 مورد)                                                                    

 9  رضا خان با حمایت کدام کشور به حکومت رسید؟                                                    

10 پس از رحلت امام خمینی(ره) چه کسی به رهبری انتخاب شد                                        

11 علت‌های شکست ایران در جنگ با روسیه چه بود؟ (2 مورد

12    امام حسین(ع) در مورد علت هجرت خود از عربستان به عراق چه می‌فرماید ؟                            

 13    رفتن امام از عراق به پاریس  در پیشرفت انقلاب اسلامی چه تأثیری داشت ؟                         

 (مدنی)

1  اجرای قوانین به عهده‌ی کدام است؟                                             

         الف) مجلس شورای اسلامی  ب) رهبر       ج) قوه‌ی قضائیه  د) دولت  

     2 کدام یک ازموارد زیر جزو عوامل  مشترک در میان همه‌ی مسلمانان نیست الف) خدای واحد        ب) قبله‌ی واحد    ج) کتاب آسمانی    د) زبان واحد         

     3 در کدامیک از موارد زیر نمی‌توان از طریق شورا تصمیم گرفت؟                                      

     الف) نمازخواندنب) ساختن مسجد     ج) درس‌خواندن   د) ورزش کردن            

4وقتی دولت، شرکت « سایپا کاشان» را افتتاح کرد به کدام وظیفه عمل کرده است ؟                               

        الف) پاسداری از اسلام                  ب) ایجاد نظم و امنیت در جامع     

       ج) گسترش آموزش و پرورش             د) بهبود زندگی مردم

 5  فرزند گلم در جای خالی کلمه‌ی مناسب بنویس.                                           

        الف) بالاترین مقام کشور، ‌مقام ......................... است.

         ب) نحوه‌ی اداره کشور ما در .............................. مشخّص شده است.

          ج) انقلاب اسلامی بر پایه‌ی ................................   ، رهبری امام خمینی(ره) و وحدت مردم به پیروزی رسید.

          د) از خودگذشتگی و مقدم شمردن دیگران بر خود را ........................ گویند.

 6 معنای تعاون چیست ؟                                                           

7     «کشور ما دخالت آمریکا در انرژی هسته‌ای را نمی‌پذیرد.» این مفهوم  مربوط به کدام اصل مهم انقلاب اسلامی است ؟    

 8 قرآن کریم به مسلمانان درباره‌ی وحدت چه دستوری می‌دهد ؟                              

 9 شخص نیکوکاری زمین خود را برای ساختن مدرسه به طور رایگان در اختیار مردم قرار داد.  به این کار وی      

 10 جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است ؟

 ( 2 مورد )                                           

  11    عبارت های زیر مربوط به کدام وظایف فرد در جامعه اسلامی می باشد؟‌(‌به یکدیگر وصل کن)                      

       الف)علی در راه ‌پیمایی روز قدس علیه  آمریکا و اسرائیل شعار داد      ¡ بیزاری و نفرت از دشمنان      

      ب)زهرا هنگامی که کلاس‌ها برقرار است در راهرو سروصدا نمی کند .    ¡  صرفه‌جویی و اسراف نکردن

       ج)رضا به درختان و فضای سبز مدرسه آسیب نمی‌رساند.           ¡  احترام به یکدیگر بر اساس محبت

       د)فاطمه به دوست خود برای رعایت حجاب تذکّر داد.                   ¡  حفظ پاکیزگی خود و محیط زندگی

                                                  ¡  احساس مسوولیت

 

« تاریخ آینه‌ی عبرت بشر ا ست »                              آرزوی ما موفقیت شماست

/ 0 نظر / 34 بازدید