پیش بسوی نجات آب

در عمق نگاه تشنه ی آب

 

                                               درسوزوگداز دشت بی تاب

این جمله به کوش جان خطاب است

                                                تکلیف همه نجات آب است

/ 0 نظر / 65 بازدید