سئوالات آزمون درس تاریخ ومدنی پایه پنجم ابتدایی

 

                                                    

ردیف

 

1

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

7

 

8

 

9

    گزینه ی صحیح را انتخاب نمایید.

مؤسس سلسله ی بنی امیّه چه کسی بود؟

       عثمان            ابوسفیان              یزید       معاویه

مبدأ تاریخ مسلمانان جهان کدام

هجرت یاران پیامبر به حبشهr                       

    هجرت پیامبر از مکه به مدینه

      هجرت پیامبر از مدینه به مکّه                                        هجرت یاران پیامبر از حبشه به

حضرت محمد(ص) در چند سالگی به پیامبری برگزیده شدند؟

                 25                                     40                 

                      63                            23  

 مشاور حیله گر معاویه چه نام داشت ؟

ابوسفیان          ابن ملجم           عثمان

کدام یک از جنگ های پیامبر نیست؟

              نهروان                       بدر                        احد                            خندق

پایتخت سامانیان چه شهری بود؟

          توس                           بخارا                                            مرو                              خوارزم

تنظیم و تصویب قوانین کشور بر عهده ی کدام مجلس است؟

   الف: مجلس شورای اسلامی       ب: مجلس خبرگان      

    ج: شورای نگهبان       د:موارد الف وج

 حکومت ایران در چه تاریخی به جمهوری اسلامی تبدیل شد؟

       12 بهمن 57                     12 فروردین 58              

    12 بهمن 58                  12 فروردین 57

  مهمترین وظیفه ی حکومت در برابر مردم چیست؟

                  نگهبانی از استقلال کشور        

                       آموزش و پرورش

                   بهبود زندگی مردم                               

      پاسداری از اسلام و اجرای قوانین اسلامی

بارم

17  سؤال اوّل هر کدام 5/. نمره

 

 

 

 

10

11

12

13

 

                  جاهای خالی را کامل کنیـــــــد:

سردسته ی مخالفان پیامبر در مکه .......................... بود.

بنی عباس شخصی به نام ................................. را به فرماندهی نیروهای خود انتخاب کردند.

مهمترین قانون در هر کشوری .................................... نام دارد.

اوّلین رهبر انقلاب اسلامی .................................. بود.

 

 

14

 

15

16

17

صحیح ویا غلط بودن جملات را تعیین کنیـــــــد                                                                                                     

   سلطان محمد خوارزمشاه در برابر حمله ی مغول ها ایستادگی کرد و با آنان جنگید.       ص        غ

   یکی از وزیران معروف ایرانی در دوره ی سلجوقیان خواجه نظام الملک بود.                   ص            غ

         در جامعه ی اسلامی هر کس فقط مسئول کارهای خودش است.                         ص            غ

 

 

18

پاسخ پرسش های زیر را بنویسید .

چرا حضرت محمد(ص) به غار حرا  می رفت ؟

 

 

 

5/0

19

مهمترین کار پیامبر (ص) در مدینه چه بود؟

 

5/0

20

نخستین کسانی که به پیامبر(ص) و اسلام ایمان آوردند چه کسانی بود؟

 

5/0

21

ایرانیان در حکومت بنی عباس چه نقشی داشتند؟

 

5/0

22

جنگ میان امام حسین (ع) با لشکر یزید در کجا اتّفاق افتاد ؟

5/0

23

چرا مغول ها به ایران حمله کردند؟

 

 

1

24

سه سلسله ی ترک که بر ایران حکومت کردند را نام ببرید؟

 

5/1

25

شرایط صلح امام حسن(ع) و معاویه چه بود؟

 

5/1

26

چرا جامعه نیاز به رهبر دارد؟

 

1

27

اگر آموزش و پرورش گسترش پیدا کند ، چه نتیجه ای به دست می آید؟

 

 

1

28

وظیفه ی قوه ی قضائیه چیست؟

 

 

1

29

جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است؟

 

 

 

 

1

30

تفاوت اسراف و صرفه جویی را با ذکر یک مثال توضیح دهید .

 

 

1

موّفق باشید. مرتضی نجفی شیخ سرجین

/ 0 نظر / 126 بازدید