زنگ ورزش و هنر

 

زنگ ورزش و هنر

بازی یک مرغ دارم

در این بازی ابتدا معلم شماره ی هر دانش آموز به ترتیبی که روی نیمکت نشسته به او اعلام می داردمثلا1-2-3 تا آخرین نفر .در این بازی باید دانش آموزان شماره ی خود را فراموش نکنند . بازی این طور آغاز می شود که معلم می گوید یه مرغ دارم روزی مثلا(8)تا تخم میزاره باید شماره ی 8  بلافاصله  بلند بشه و بگوید چرا 8 تا معلم می گوید پس چند تا دانش آموز می گوید12 تا که بلافاصله باید شماره ی 12 بلند بشه و بگوید چرا 12 تا معلم می گوید پس چند تااو می گوید 2 تا که شماره ی 2 باید بلند شودتا آخرزیبایی این بازی در آن است که اگر دانش آموزی در موقعی که شماره اش خوانده شد حواسش نبود و بلند نشد از دور بازی کنار می رود و دیگران حق ندارند شماره ی او را بگویند که اگردچار این اشتباه شوند آنها هم حذف خواهند شد در پایان دو نفر برنده خواهند شد.

قوانین بازی:

1. به محض خواندن شماره بلافاصله(1ثانیه) باید دانش آموز بلند شود در غیر این صورت حذف خواهد شد

2. اگر در موقع خواندن شماره مثلا(4) شماره 5 یک لحظه کوتاه از سر جایش بلند شد اوهم حذف خواهد شد

زنگ ورزش و هنر

دایره های متحد المرکز

در این بازی که بسیار پرطرفدار و با هیجان است ابتد معلم روی تخته سیاه دایره های متحد المرکزی را می کشد که باید کوچک و در وسط تخته باشد .حدود 5 دایره کافی است زیرا اگر تعداد دایره هابزرگ باشد به راحتی برای دانش آموز قابل دسترسی است. سپس ا ز دایره کوچک به بزرگ تقسیم امتیاز می کنیم 5 امتیاز = 4 امتیاز تا 1

معلم دانش آموزان را گروهبندی می کند که بستگی به تعداد دانش آموزان کلاس دارد    مثلا

در یک کلاس 17 نفری دانش آموزان را به 3 گروه (2 گروه 6 نفره و یک گروه 5 نفره) تقسیم می کنیم  برای هر گروه هم نامی می گذاریم مثلا آبی- قرمز-زرد

سپس جدولی 6 خانه ای (تعداد اعضای گروه ها) رسم می کنیم و هر گروه 6 بار شانس

خود را برای کسب امتیاز امتحان می کند.

شروع بازی

ابتدا نفر اول از گروه آبی وسط کلاس  می ایستد باید چشمش را ببندد . معلم هم کتاب

را جلوی چشمش می گیرد گچ به دست به طرف دایره می رود و باید بار اول گچ خود

را بگذارد  دانش آموزان باید سعی کنند تا امتیازهای بالا را نشانه بروند

در پایان امتیاز گروها شمرده و گروه برنده معرفی می شوند

نکته: گروهی که 5 نفره بود برای بار ششم یکی از اعضای خود را دوباره

می فرستند

قوانین بازی:

در موقعی که اعضای گروه ها مشغول نشانه گذاری هستند کوچکترین راهنمایی مساوب با کس 5

امتیاز از گروه است

 

/ 0 نظر / 33 بازدید