نمونه سوال علوم خردادماه92

 

8     جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .                                                                                

         الف) از نوعی قارچ ، دارویی به نام   …………   به دست می آید که باکتری ها را می کشد.   

          ب) وسیله ای که انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل می کند     ………. نامیده می شود.

         ج) در همه اندام های حسی رشته های ………….    وجود دارند که پیام ها را به مغز  انتقال می دهند .   

         د) ماده نسبتاً چسبناکی که سطح داخلی دهان و بینی را می پوشاند .     …………………. نام دارد .

        

9     برای اینکه درهای آهنی حمام زنگ نزد ،  دو راه حل پیشنهاد دهید.                                                

  10  چرا خاک مزرعه برای کشاورزی مناسب است ؟                                                                         

 11     با توجه به شکل پاسخ دهید .                                                                                             

       الف ) این وسیله چه آلودگی هایی ایجاد می کند ؟ ( دو مورد )                                                      

         ب) برای جلوگیری از این آلودگی ها چه پیشنهاد دارید ؟

 12    صحیح یا غلط بودن جملات زیر را با علامت (× ) مشخص کنید .                                                          

         الف ) مردمک چشم در روشنایی و نور زیاد تنگ می شود .    c      c

        ب) پادتن ها می توانند همه اقسام باکتری ها را نابود کنند .       c      c

        ج) ریشه گیاهان موجب تشکیل خاک می شود .                     c      c

        د)  کپک ها با هاگ تولید مثل می کنند .                              c      c

 

 13   با اینکه هیچ کس داینوسورها را ندیده است پس از کجا فهمیده اند که این موجودات وجود داشته اند ؟              

  14    کدام یک از این دو چشمه ممکن است چشمه آب گرم باشد ؟ ( دلیل شما چیست )                                  

  15   اگر بخواهید مقداری میوه را برای مدت طولانی نگه دارید برای محافظت آنها در برابر باکتری ها چه می کنید ؟ ( دو مورد )          

 16   در یک شهر زلزله آمد بعضی از خانه ها کامل خراب شد ، بعضی از خانه ها خیلی کم خراب شد . آیا می دانید علت چیست ؟     

          17   چرا سوختن کاغذ تغییر شیمیایی و خرد کردن آن تغییر فیزیکی می باشد ؟                                          

 18  چرا آب یک ماده ترکیب است ؟                                                                                                  

 19   قفل این در خراب شده است از کدام پیچ گوشتی استفاده کنیم تا کار ما آسان تر انجام شود ؟                      

       ( دلیل خود را بنویسید ) .

  20   سعید به سرماخوردگی مبتلا شده بود و مرتب سرفه و عطسه می کرد . صبح وقتی وارد مدرسه شد با چندتن از دوستان خوددست داد و روبوسی کرد و از لیوان دوستانش آب خورد . وقتی در کلاس کنار دوستش نشسته بود زیاد صحبت می کرد و هنگام عطسه جلوی دهان خود را نمی گرفت .

       الف ) دو مورد از کارهای اشتباه سعید را بنویسید .                                                                             

        ب)  آیا ممکن است دوست سعید بیمار شود ، از چه راه هایی ؟                                                    

 21   با توجه به شکل ها پاسخ دهید .                                                                                          

       الف) سلامتی کدام اندام حسی به خطر افتاده است ؟

     ب) اگر شما به جای این پسر بودید چه می کردید ؟

  22   سارا آرزو می کند که تمام باکتری ها از بین بروند . آیا با فکر او موافق هستید ؟ چرا ؟                            

   23   با توجه به پیدایش موجودات کدام فسیل قدیمی تر است ؟ دلیل شما چیست ؟                                          

                                        

 

 

 

/ 0 نظر / 35 بازدید