چندپیشنهادبرای دانش آموزان عزیزفرزندم :

- شما به راحتی می توانید یک دانش آموز ممتاز باشید ،

- به موقع در کلاس حاضر شوید .

- به هنگام درس دادن معلم ساکت باشید و با دقت به درس توجه کنید .

- درس جدید را همان روز مرور کنید .

- هرگاه مطلبی را متوجه نشدید از معلم خودتان بپرسید .

- توکل به خدای مهربان را فراموش نکنید .

/ 1 نظر / 34 بازدید
علی

مهم ترین توکل به خدای مهربان را فراموش نکنیم[گل][گل]